Velkommen til Oldboysklubbens hjemmeside – Old Boys Klubben er stiftet den 18. april 1991. Klubbens formål er at dyrke og udvikle golfspillet og nyde kammeratligt og socialt samvær. Optagelse er betinget af at man er fyldt/fylder 60 år i indmeldelsesåret og er medlem af Kaj Lykke Golfklub . Medlemsantal: max 60 medlemmer.  Der spilles hver onsdag kl. 9.00 hele året. Kontingent: Fastsættes hvert år på generalforsamlingen (For tiden kr. 350,00 pr. år). 

 

Skjern Bank –  Reg. nr. 7780 – Konto nr. 0002169886

 

Der er i øjeblikket ingen venteliste på at komme med

 Fremover skal man selv indberette, hvis man ønsker at blive EDS-reguleret. Det vil sige, at man via golfbox selv indberetter sin score og oplyser medlemsnr. på sin markør, hvorefter denne får en mail med anmodning om at godkende scoren.
 
Hvis nogle har problemer med det foranstående, kan man også indberette sin EDS-regulering på skærmen ude i foyeren i golfklubben. Indtil man bliver lidt “dus” med dette, vil – bestyrelsen i oldboysklubben  – så vidt det er muligt være behjælpelig hermed.
 
NB: Alle skal eds-reguleres mindst 4 gange pr. år.